Artikel - 12 apr 2023

Controles door de Duitse Douane

Vooral met betrekking tot de minimumlonen. In de grensregio Kleve voert het Hauptzollamt Duisburg op dit moment meer controles bij bedrijven uit. Hierbij ligt de nadruk vooral op illegale tewerkstelling, sociale zekerheidsfraude of overtredingen van het minimumloon.

Bouwplaats met bordencontrole

In de eerste helft van 2021 zijn er boetes ter hoogte van ongeveer € 371.000 opgelegd omdat bijvoorbeeld het minimumloon niet was betaald. De controles waren in de eerste plaats gericht op bouwondernemingen.

Om de controles vanwege de stijgende minimumlonen te kunnen versterken, is het dringend nodig daarvoor bij de Duitse Zoll meer personeel aan te werven. De werkgevers zullen in de toekomst dan ook nog strenger worden gecontroleerd.

Ook Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar Duitsland detacheren, moeten zich aan de verplichtingen betreffende het minimumloon en de sociale normen houden, net als aan de verplichting tot registratie van de werkzaamheden. Bij grensoverschrijdende detachering van werknemers uit Nederland naar Duitsland moeten echter ook algemene voorschriften in acht worden genomen, zoals de verplichtingen op grond van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Volgens deze wet moeten alle werknemers van in het buitenland gevestigde werkgevers (zoals Nederlandse bedrijven) die in Duitsland werken, worden geregistreerd en moeten de werktijden nauwkeurig worden gedocumenteerd. Het zijn juist de voorwaarden zoals het minimumloon, die door de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz worden gewaarborgd.

Tip: Er moet telkens op worden gelet dat de verplichtingen van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz en de in Duitsland geldende voorschriften nauwgezet worden nageleefd. Als u vragen heeft over de bestaande verplichtingen of over grensoverschrijdende detachering van arbeidskrachten, kunnen wij u graag van advies dienen.

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm ontstaan.

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.