Artikel - 13 jan 2022

Arbeitnehmerüberlassung - terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is in Duitsland in principe een vergunning nodig. Dat wil zeggen dat de uitlener een vergunning nodig heeft, die bij de Bundesagentur für Arbeit moet worden aangevraagd.

Werknemers

De vergunning geldt in eerste instantie voor 1 jaar.

Een aanvraag tot verlenging van de vergunning moet uiterlijk 3 maanden voordat de geldigheid van de bestaande vergunning verstrijkt, bij de Bundesagentur für Arbeit worden aangevraagd. Een vergunning voor onbepaalde tijd kan pas worden afgegeven als de uitlener drie opeenvolgende jaren met een vergunning werkzaam is geweest.

Voordat er een vergunning voor onbepaalde tijd kan worden afgegeven, moeten er dus meerdere verlengingen worden aangevraagd.

Voor deze aanvraagprocedure maakt de Bundesagentur für Arbeit gebruik van een eigen aanvraagformulier. Bij het formulier moeten uitgebreide stukken worden gevoegd, onder andere een uittreksel uit het handelsregister, vennootschapscontract, registratiebewijs gemeentelijk bedrijvenregister, VOG's en voorbeelden van overeenkomsten (arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst).

De Bundesagentur für Arbeit brengt per 1 oktober 2021 gewijzigde kosten in rekening voor het aanvragen en het verlengen van de vergunning voor terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

De kosten bedragen nu voor:

  • het verstrekken van een vergunning voor bepaalde tijd (eerste aanvraag): € 377
  • een eerste verlengingsaanvraag € 2.060; bij uitzondering in geval van een beperkte beoordeling € 1.316
  • een tweede verlengingsaanvraag € 218
  • het verstrekken van een vergunning voor onbepaalde tijd € 2.060; bij uitzondering in geval van een beperkte beoordeling € 1.316

Van een beperkte beoordeling kan worden uitgegaan als arbeidskrachten bijvoorbeeld slechts in een geringe omvang ter beschikking zijn gesteld.

Na de toekenning van de vergunning voor onbepaalde tijd wordt het bedrijf om de 5 jaar door de Bundesagentur für Arbeit beoordeeld, die daarvoor voortaan € 1.665 in rekening brengt, € 921 in geval van een beperkte beoordeling.

Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag- en de verlengingsprocedure en het samenstellen van de nodige stukken en kunnen u bij de beoordeling van uw bedrijf desgewenst terzijde staan.

Hierbij willen wij erop wijzen dat de Bundesagentur für Arbeit het informatieblad (Merkblatt) voor uitzendkrachten heeft geactualiseerd.

In het informatieblad van de Bundesagentur für Arbeit (Merkblatt) staan vooral aanwijzingen over het recht betreffende de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en dient de ter beschikking gestelde arbeidskracht over zijn rechten te informeren.

De uitlener moet dit informatieblad samen met de arbeidsovereenkomst aan iedere ter beschikking gestelde arbeidskracht overhandigen.

Op verzoek van de werknemer moet het informatieblad (Merkblatt) in zijn moedertaal aan hem worden overhandigd.

De nieuwe versie van het informatieblad (Merkblatt) bevat in het bijzonder de nieuwe rechtspositie die betrekking heeft op het algemene verbod op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan bedrijven in de vleesindustrie. In de vleesindustrie is terbeschikkingstelling van arbeidskrachten sinds 1 april 2021 verboden. Deze regeling is niet van toepassing op slagers (Fleischerhandwerk) met minder dan 49 werknemers.

Het gewijzigde informatieblad (Merkblatt) kan op de internetsite van de Bundesagentur für Arbeit worden gedownload. 

Uit het vorenstaande kan worden opgemaakt dat het recht betreffende de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten vaak wordt veranderd. Daarom adviseren wij regelmatig naar informatie over nieuwe wettelijke regelingen, gewijzigde instructies van de Bundesagentur für Arbeit en actuele rechtspraak te vragen.

Voor nadere informatie over dit onderwerp en ondersteuning kunt u contact opnemen met Torsten Viebahn, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Arbeitsrecht.