Blog - 28 aug 2023

7 belangrijke stappen bij het opheffen van een GmbH

Soms staat er een moeilijke beslissing voor de deur. De beslissing om een GmbH wel of niet op te heffen. Bijvoorbeeld omdat de markt veranderd is. Omdat winstmarges drastisch zijn afgenomen. Ook in geval van een fusie of overname kan het opheffen van een GmbH een logische stap zijn. In alle gevallen is het belangrijk om inzicht te hebben. In dit blog zetten we 7 belangrijke stappen bij het opheffen van een GmbH op een rij.

besluiten-tot-opheffing-gmbh
  • Liquidatiebesluit

De allereerste stap is het besluit tot liquidatie. Dit besluit moet genomen worden door de bevoegde instantie van de GmbH, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders.

  • Voorwaarden voor liquidatie

Om een GmbH te kunnen beëindigen, moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Een belangrijke vereiste is dat er geen openstaande schulden of verplichtingen zijn. Zorg ervoor dat alle betalingen aan crediteuren zijn voldaan en dat er geen lopende contracten meer zijn.

  • Liquidator aanstellen

Een liquidator moet worden aangesteld om de liquidatie te begeleiden. Deze persoon is verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle activa en passiva van de GmbH.

  • Liquidatieverslag

De liquidator moet een liquidatieverslag opstellen waarin alle activa en passiva van de GmbH worden vermeld. Dit verslag moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

  • Inschrijving bij het Handelsregister

Na afronding van de liquidatie moet de beëindiging van de GmbH worden ingeschreven bij het Duitse Handelsregister.

  • Publicatie in het Bundesanzeiger

De beëindiging van de GmbH moet worden gepubliceerd in het Bundesanzeiger, het Duitse federale publicatieblad.

  • Fiscale verplichtingen

Bij een liquidatie komen diverse fiscale verplichtingen kijken, zoals het indienen van de eindbalans en het doen van de laatste belastingaangifte.

Het opheffen van een GmbH kan complex zijn en daarom is het belangrijk om professioneel advies in te winnen. Wanneer een onderneming in zwaar weer verkeert, pakt een gecontroleerde liquidatie met schuldenregeling mogelijk gunstiger uit dan een faillissementsprocedure. Onze experts staan klaar om samen naar uw mogelijkheden te kijken en u te begeleiden bij de opheffing van uw GmbH in Duitsland.