Blog - 13 feb 2024

Is mijn Nederlandse onderneming – bij projecten in Duitsland - belastingplichtig in Nederland of in Duitsland?

Voor veel Nederlandse ondernemingen liggen er ook kansen in Duitsland. Wanneer u in een ander land werkzaamheden verricht, krijgt u echter ook te maken met de wet- en regelgeving in het betreffende land. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidswetgeving, maar ook aan belastingen. In dit blog staan we specifiek stil bij de vraag in welk land u als Nederlandse ondernemer – bij werkzaamheden in Duitsland – belastingplichtig bent.

Vlaggen Nederland en Duitsland

Belastingverdrag Nederland – Duitsland

Met een Nederlandse bv bent u in principe belastingplichtig volgens de Nederlandse belastingvoorschriften. Over uw winst betaalt u in Nederland vennootschapsbelasting en eventueel omzetbelasting. Daarnaast betaalt u loonbelasting voor uw werknemers. Bent u echter met uw onderneming in Duitsland actief, dan wordt de belastingplicht niet langer bepaald op basis van de nationale Nederlandse voorschriften, maar regelt het tussen Duitsland en Nederland gesloten belastingverdrag welk land belasting mag heffen. Dit belastingverdrag staat boven de nationale belastingvoorschriften en regelt wanneer een bedrijf in Duitsland belastingplichtig is.

Belasting betalen in Duitsland

In het tussen Duitsland en Nederland gesloten belastingverdrag staan diverse voorbeelden van situaties die leiden tot een belastingplicht in Duitsland, bijvoorbeeld in geval van een vaste inrichting. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van situaties waarbij sprake is van een vaste inrichting:

Bouw- of constructie- of installatiewerkzaamheden langer dan 12 maanden

Als u bouw- of constructie- of installatiewerkzaamheden in Duitsland uitvoert die langer duren dan 12 maanden, kunnen zowel uw onderneming als uw werknemers in Duitsland belastingplichtig worden. Dat geldt voor de omzetbelasting en loonbelasting alsook voor de vennootschapsbelasting. Door het verlengen van opdrachten, het aannemen van nieuwe opdrachten op dezelfde werkplek, het verhelpen van gebreken, het nakomen van garantieaanspraken en een langere duur van de bouw dan voorzien, kunnen de werkzaamheden soms langer duren dan gepland. Duren de werkzaamheden in totaal langer dan 12 maanden, dan krijgt Duitsland in plaats van Nederland het recht om belasting te heffen.

Vertegenwoordiger in Duitsland

Als een werknemer in Duitsland verkoopactiviteiten voor u verricht en contracten met klanten afsluit, kunnen deze activiteiten eveneens tot een vaste inrichting leiden. Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is de betreffende overeenkomst dan bij de klant in Duitsland tot stand gekomen. De door u in Duitsland behaalde omzet en winst vormt dan de grondslag van de belastingheffing. Over dit bedrag zou u dan in Duitsland belasting moeten betalen. Daarnaast zou er een vaste inrichting kunnen ontstaan.

Home-office

Een vaste inrichting kan ook ontstaan als een thuiswerkende werknemer (home office) in Duitsland te bereiken is, daar zaken doet, met andere woorden: voor een onderneming een kantoor heeft en bedrijfsactiviteiten uitvoert.

Voorkomen van dubbele belastingheffing

Het Finanzamt (ofwel: de Duitse Belastingdienst) stelt vaak pas achteraf vast dat er sprake is van een vaste inrichting. Het Finanzamt legt in dat geval een naheffing op. In Nederland heeft u dan al belasting betaald. Dit kan tot een tijdelijke dubbele belastingheffing leiden: u moet in Duitsland de naheffing betalen en in Nederland heeft u al belasting betaald. Dit kan een flinke aanslag op de liquiditeit van uw onderneming betekenen. In sommige gevallen moet uw belastingadviseur de belasting van meerdere jaren terugvorderen. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt of u misschien in Duitsland belastingplichtig bent en/of een vaste inrichting hebt.

Heeft u vragen over het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland of over uw specifieke situatie? Of heeft u andere vragen rondom belastingen in Duitsland? Wij staan graag voor u klaar! Al 35 jaar staan wij klaar om Nederlandse ondernemers te helpen bij zakendoen in Duitsland. Neem gerust contact met ons op!