Blog - 3 jul 2023

Het belang van het Nachweisgesetz voor werknemers en werkgevers

Met ingang van 1 augustus 2022 is de informatieplicht van werkgevers in Duitsland uitgebreid. De Nachweisgesetz werd hiervoor aangepast. Deze wet verplicht werkgevers om bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen. In dit artikel staan we stil bij het belang en de grote lijnen van het Nachweisgesetz.

Belang van het Nachweisgesetz

Transparantie en duidelijkheid

Het doel van het Nachweisgesetz is om transparantie en duidelijkheid te bieden over de arbeidsvoorwaarden en om werknemers te beschermen tegen mogelijke geschillen of misverstanden.

Schriftelijk vastleggen

Het Nachweisgesetz verplicht werkgevers de essentiële arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen, te ondertekenen en aan de werknemer te overhandigen. Onder andere de volgende essentiële voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd: de naam en adresgegevens van beide partijen, de datum van indiensttreding, de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, een beknopte omschrijving van de werkzaamheden, de proeftijd, de vergoeding en de werktijden.

Misverstanden voorkomen

Het Nachweisgesetz creëert rechtszekerheid en zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Dit helpt om misverstanden en geschillen te voorkomen en biedt werknemers belangrijk bewijsmateriaal in geval van juridische procedures. Bovendien bevordert het Nachweisgesetz het opbouwen van een solide basis voor arbeidsrelaties. Als bepaalde voorschriften van de nieuwe wet Nachweisgesetz niet worden nageleefd, kan de werkgever een boete opgelegd krijgen.

Onderdeel van het Duitse Arbeidsrecht

Het Nachweisgesetz maakt onderdeel uit van het complexe Duitse arbeidsrecht. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot het Nachweisgesetz of het Duitse Arbeidsrecht? Onze specialisten staan voor u klaar. Neem voor meer informatie contact op met Torsten Viebahn, Gisela Surmann en/of Anja Romijnders.