Blog - 20 dec 2023

Houdt u de verjaring in het oog?

Het einde van het jaar is vaak een drukke tijd voor ondernemers. Toch is het heel belangrijk om – juist nu - in het oog te houden dat naar Duits recht veel vorderingen op 31 december verjaren.

Ondernemer achter een laptop met zandloper

In Duitsland gaat de reguliere verjaringstermijn van 3 jaar van start aan het eind van het jaar van de openstaande facturen. Dit betekent dat eind 2023 dus alle vorderingen die in 2020 zijn ontstaan, verjaren.

Verjaring voorkomen

Bedrijven doen er daarom goed aan om voor 31-12-2023 te toetsen of alle prestaties die zij in 2020 hebben geleverd en gefactureerd, ook zijn betaald. Als er nog openstaande vorderingen zijn, moeten er nu op korte termijn maatregelen worden getroffen, om de verjaring te voorkomen.

Duitsland versus Nederland

In Nederland bedraagt de verjaringstermijn vaak 5 jaar. De termijn die u heeft om uw vordering te verhalen, is dus duidelijk langer. Bovendien kunt u er met een schriftelijke aanmaning voor zorgen dat de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Dit is in Duitsland echter niet mogelijk - aanmaningen, al dan niet mondeling of schriftelijk - verhinderen niet dat de verjaring intreedt!

Duits of Nederlands recht van toepassing?

Als u als ondernemer een vordering heeft, kunt u deze na afloop van de verjaringstermijn naar Duits recht dus niet meer opeisen. Dit kan heel nadelig uitpakken. Daarom ons advies: noteer bij het zakendoen in Duitsland in het dossier direct: Duits recht van toepassing ja/nee, Nederlands recht van toepassing, ja/nee, en dan meteen ook de verjaringstermijn noteren volgens toepasselijk recht. Een strategie die wel eens goud waard zou kunnen zijn.

Gerechtelijke stappen

Soms is het nodig om gerechtelijke stappen te zetten. Ook daarbij is het belangrijk dat dit nog tijdig voor het eind van het jaar gebeurt, omdat de schuldeiser verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen. Stel u krijgt geen antwoord van de schuldenaar of uw aanmaning wordt gewoonweg genegeerd. Dan is in Duitsland de verjaring niet gestuit. En als u dan drie maanden later naar de rechter stapt, kan de schuldenaar simpelweg beweren: ‘sorry, maar ik beroep mij op verjaring’.

Afwijkende verjaringsvoorschriften

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het Duitse recht ook talrijke afwijkende verjaringsvoorschriften kent. Het bouwrecht kent bijvoorbeeld verschillende termijnen. In geval van twijfel is het raadzaam om de zaak door een deskundige advocaat te laten beoordelen, om geen risico te lopen.

Heeft u vragen over de mogelijke verjaring van uw vorderingen? Neemt u in dat geval contact op met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.