Blog - 25 jan 2024

Is WhatsApp een geschikt communicatiemiddel bij zakendoen in Duitsland?

WhatsApp is een populair communicatiemiddel. Volgens het onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy gebruikte in 2023 maar liefst 13,3 miljoen Nederlanders WhatsApp. Maar is WhatsApp ook een geschikt communicatiemiddel voor het vastleggen van afspraken bij het zakendoen in Duitsland?

Zakenman communiceert met smartphone

WhatsApp en (bouw)contracten

Het hof in Frankfurt heeft zich recent over dit vraagstuk gebogen, waarbij een (bouw)contract centraal stond. Kort samengevat is het niet te adviseren contractueel relevante afspraken of wilsverklaringen middels WhatsApp uit te spreken. Dit geldt met name bij het zakendoen in Duitsland.

Waarom is WhatsApp niet geschikt voor het vastleggen van afspraken?

In een WhatsApp-bericht ontbreekt het vereiste schriftelijke verzoek tot gebrekenverhelping. De VOB/B (dit zijn algemene voorwaarden, die in de bouwsector regelmatig zijn overeengekomen) doet hierbij een beroep op § 127 lid 2 zin 1 BGB. Volgens deze bepaling kan aan het vereiste schriftelijke vormvereiste worden voldaan door middel van telecommunicatie. Hiervoor is echter een verklaring nodig die (1) op dezelfde wijze is opgesteld als een geschreven document, die (2) op een manier die de overdracht van een geschreven document vervangt naar de ontvanger van de verklaring is verzonden en (3) waaruit ondubbelzinnig de afzender blijkt. Bovendien (4) moet de ontvanger van de verklaring in staat zijn het geschreven document af te drukken en permanent op te slaan of te archiveren. Al deze voorwaarden zijn in dit geval niet vervuld. Ten slotte kan een messenger-dienst vanwege de typische manier van gebruik voor snelle uitwisseling van persoonlijke privéberichten niet voldoen aan de noodzakelijke waarschuwingsfunctie van een vormvereiste.

Praktijktip: E-mail in plaats van WhatsApp

De beslissing van het Oberlandesgericht brengt enige juridische duidelijkheid in het snel veranderende grijze gebied van zakelijke communicatie dat is ontstaan door de toevoeging van WhatsApp en andere messenger-diensten. Iedereen die er zeker van wil zijn dat de (willekeurige) schriftelijke vorm wettelijk in orde is, moet op zijn minst een e-mail sturen. WhatsApp-berichten zijn niet voldoende.