Auteursrecht in Duitsland

Het auteursrecht beschermt creatieve werken. De lijst van werken die door middel van een auteursrecht zijn beschermd, gaat veel verder dan schilderijen, muziekstukken of foto's. Ook commerciële producten kunnen onder het auteursrecht vallen, zoals artistiek ontworpen decoratie of bijzondere meubels. En zelfs taalkundige werken zoals reclameteksten, blogs, artikelen en algemene voorwaarden kunnen door het auteursrecht zijn beschermd.

Waarom ontstaat auteursrecht automatisch?

In tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten is voor het ontstaan van een auteursrecht geen registratie vereist. Het auteursrecht ontstaat veeleer automatisch op het moment van ‘schepping’. Desondanks raden wij bedrijven regelmatig aan hun ontwerpen zorgvuldig te documenteren, zodat de totstandkoming van het auteursrecht altijd kan worden bewezen.

Stappenplan om auteursrechten vast te leggen en te handhaven

In Duitsland worden auteursrechten automatisch toegekend zodra een creatief werk in een tastbare vorm wordt vastgelegd. Er is geen verplichte registratie vereist voor auteursrechtelijke bescherming. Echter, er zijn enkele stappen die je kunt ondernemen om je auteursrechten in Duitsland te beschermen en handhaven:

  1. Bewaar bewijs van creatie: Houd gedocumenteerd bewijs bij van de creatie van je werk, zoals concepten, schetsen, manuscripten, enzovoort. Dit kan van pas komen bij het bewijzen van auteurschap.
  2. Zorg voor duidelijke vermelding van auteurschap: Vermeld uw naam en het jaar van creatie op het werk om het auteurschap aan te geven.
  3. Overweeg registratie: Hoewel auteursrechten automatisch ontstaan, kunt u ervoor kiezen om het werk te registreren bij het Deutsches Patent- und Markenamt (Duitse Octrooi- en Merkenbureau) of andere auteursrechtelijke registers. Dit kan helpen bij het bewijzen van uw auteurschap en kan van belang zijn in gerechtelijke procedures.
  4. Licentieovereenkomsten: Als u anderen toestemming wilt geven om uw werk te gebruiken, stel dan duidelijke schriftelijke licentieovereenkomsten op om de voorwaarden van het gebruik te regelen.
  5. Handhaving: Als u merkt dat iemand inbreuk maakt op uw auteursrechten, overweeg dan juridische stappen, zoals het sturen van cease-and-desist brieven, het eisen van schadevergoeding, of het aanspannen van een rechtszaak.

Hoe kunt u software auteursrechtelijk beschermen?

Vandaag de dag heerst de vraag in hoeverre software door middel van het auteursrecht wordt beschermd. De Duitse wetgever heeft dit tot aanleiding genomen om in de auteurswet een aparte afdeling te wijden aan de auteursrechtelijke bescherming van software. Als software een individuele intellectuele creatie is, geniet zij ook bescherming. Er gelden echter enkele bijzonderheden.

STRICK biedt ondersteuning bij auteursrecht

Het is belangrijk te weten dat auteursrechtelijke bescherming in Duitsland, zoals in veel andere landen, vanzelf ontstaat en registratie niet verplicht is. Toch kan registratie nuttig zijn als de auteurschap en eigendom van uw werk formeel wilt vastleggen. In geval van (complexe) geschillen of als u twijfels heeft over auteursrechtelijke kwesties, staan wij bij als gespecialiseerde advocaat in intellectueel eigendom en auteursrecht om uw eigendom te beschermen.

Auteursrecht is een specialisme

Onze experts

Merkrecht en auteursrecht zijn twee verschillende vormen van intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op verschillende aspecten van creatieve werken en zakelijke activiteiten. Wij bieden u graag ondersteuning om uw eigendommen te beschermen.