Handelsrecht in Duitsland

Het handelsrecht maakt deel uit van het privaatrecht en wordt beschouwd als het bijzondere recht van ondernemers. Het is grotendeels geregeld in het Wetboek van Koophandel. Aanvullend zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Raakvlakken rechtsgebieden

Het handelsrecht heeft raakvlakken met rechtsgebieden als het vennootschapsrecht, het maritiem handelsrecht, het effectenrecht en het bank- en beursrecht. Daarnaast regelt het handelsrecht de rechtsverhouding tussen de handelaar en zijn zakenpartners en, op het gebied van ondernemingsrecht en mededingingsrecht, met andere handelaren.

Definitie handelaar

Een handelaar is een persoon die handel drijft in de zin van § 1 lid 2 HGB (Wetboek van Koophandel Duitsland). Daarnaast is er sprake van een commerciële onderneming als:

  • Er sprake is van zelfstandige, permanente activiteit
  • Het bedrijf als doel heeft om winst te maken
  • De ondernemer/onderneming deelneemt aan het economisch verkeer

Handelsregister

Het handelsregister is een openbaar register. Het bevat gegevens over handelaren die zijn ingeschreven in het gebied waar de bevoegde handelsregisterrechtbank (kantongerecht) is gevestigd. Ook verschaft het handelsregister informatie over de juridische en economische omstandigheden van ondernemingen en koopmannen. Deze informatie kan door iedereen worden ingezien.

Het handelsregister bestaat uit elektronisch bijgehouden registratiebladen. Het bevat bijvoorbeeld informatie over:

- de naam van de onderneming

- de rechtsvorm van de onderneming

- de maatschappelijke zetel met adres

- het statutaire doel van de vennootschap

- het aandelenkapitaal of het maatschappelijk kapitaal

- de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals de bestuurder of de raad van bestuur.