Incasso in Duitsland

Als ondernemer wilt u openstaande schulden zoveel mogelijk vermijden. Niet alleen krijgt u niet betaald voor een reeds verleende dienst, maar het kost u ook tijd en geld om de schuld te innen. Tijd die u liever besteedt aan de groei van uw bedrijf.

Vordering in Duitsland

Vooral als uw schuldenaar zich in het buitenland bevindt, kunnen openstaande schulden complex zijn. U krijgt immers te maken met een ander rechtsstelsel, dat sterk kan afwijken van de regelgeving in Nederland. Duitsland heeft bijvoorbeeld een veel kortere standaardverjaringstermijn, van slechts 3 jaar.

Verschil met Nederland

Anders dan in Nederland leidt in Duitsland een aanmaning niet tot een ‘wordt gestuit’ van de verjaring. Met stuiting wordt bedoeld dat de verjaringstermijn kan worden onderbroken en een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Ook het principe van ‘conservatoir beslag’ is in Duitsland onbekend. In principe is in Duitsland handhaving alleen mogelijk als er een titel bestaat, ofwel een geldige juridische basis. Dit omdat de bescherming van de schuldenaar als uitgangspunt wordt genomen, terwijl in Nederland het recht van de schuldeiser voorrang krijgt.

Internationale incasso

Als u vorderingen heeft op Duitse debiteuren is het daarom raadzaam deze zo snel mogelijk over te dragen aan een gespecialiseerde advocaat. Inmidels hebben wij jarenlange ervaring met internationale incasso's en kennen niet alleen de juridische bijzonderheden, maar ook de verschillende sectorspecifieke behoeften van onze cliënten. Als de schuldenaar in de minnelijke fase niet betaalt, kunnen wij als advocaten onmiddellijk de nodige juridische stappen ondernemen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.

Waarom een advocaat inhuren helpt

Onze ervaring is dat veel Duitse schuldenaren reageren zodra er een advocaat aan te pas komt, omdat zij meestal niet geconfronteerd willen worden met de dreiging van een gerechtelijke procedure. Een onderdeel van het incassoproces is de gedwongen tenuitvoerlegging van verkregen titels. Ook met betrekking tot Nederlandse titels (vonnissen, arresten, notariële akten) die in Duitsland ten uitvoer moeten worden gelegd, staan wij u in dit stadium graag bij.