Intellectueel eigendom

Bij de bescherming van intellectueel eigendom gaat het om de vraag hoe bedrijven hun ideeën het best kunnen beschermen. Want vanaf de technische uitvoering tot aan het design en de productnaam, is er vaak veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een product. De voorsprong die hiermee wordt behaald, moet worden beschermd.

IE-rechten

Om dit te kunnen doen, bestaan er enkele IE-rechten die bedrijven voor hun producten kunnen laten registreren. Terwijl het octrooirecht en het zogenaamde Gebrauchsmuster (gebruiksmodel) betrekking hebben op de technische uitvoering van een product, kan door de registratie van een design het uiterlijk van het product worden beschermd. Geregistreerde merken daarentegen beschermen de naam van een product, vaak ook in de vorm van een logo.

Auteursrecht

Naast deze geregistreerde IE-rechten, wordt normaliter ook het auteursrecht bij het recht van intellectueel eigendom geplaatst. Daarbij geldt dat niet alleen kunstwerken in de klassieke zin, zoals schilderijen of muziekstukken, auteursrechtelijk zijn beschermd. Alledaagse voorwerpen kunnen ook onder het auteursrecht vallen, waaronder decoratie of meubelstukken.

Oneerlijke concurrentie

De intellectuele eigendomsrechten worden aangevuld door het recht van oneerlijke concurrentie. Dit regelt welke handelingen tussen concurrerende bedrijven en jegens consumenten zijn toegestaan en welke als oneerlijk worden beschouwd.

Juridisch advies

Wij geven advies over alle vraagstukken in verband met intellectuele eigendomsrechten - van de registratie van uw eigen IE-rechten tot het verweer tegen een sommatiebrief, rechtsgeding of kort gedingprocedure.