Internationaal kooprecht

Het Weens Koopverdrag (CISG) regelt - op internationaal uniforme wijze - de internationale verkoop van goederen, wanneer de commerciële partijen hun vestiging hebben in verschillende verdragsstaten.

Weens Koopverdrag voor goederen

Belangrijk te vermelden is dat het Weens Koopverdrag toegespitst is op goederen, en niet op ontroerend goed. Het verdrag, dat ook CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt genoemd, is per juni 2022 wereldwijd al in 95 landen geratificeerd. Uiteraard is het CISG ook van toepassing in Duitsland en Nederland.

Meer dan 80% van de wereldwijde handel in goederen

Gezien het aanzienlijke aantal verdragsluitende staten, is het verdrag van toepassing op meer dan 80% van de wereldwijde handel in goederen. Overigens komt contractuele uitsluiting hiervan ook voor, met name door middel van algemene voorwaarden van de specifieke verdragsluitende partijen.

Verschillend Burgerlijk wetboek Duitsland en CISG

Een aantal belangrijke verschillen tussen het Duitse Burgerlijke wetboek (BGB) en het CISG zijn:

  • Een aanbod onder het CISG kan vrij worden herroepen als de herroeping de ontvanger bereikt vóór zijn aanvaardingsverklaring
  • Volgens het BGB geldt elke wijziging als een nieuw aanbod, terwijl volgens het Kooprecht het aanbod met de gewijzigde inhoud geldt, tenzij de afwijking significant is of de wijziging gunstiger is voor de aanbieder
  • Waar volgens het BGB/HGB enkel een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden (AV) voldoende is, vereist het Kooprecht dat de AV in de contracttaal aan de offerte wordt gehecht

Verplichtingen koper en verkoper

De koper heeft een verhoogde onderzoeks- en meldingsplicht. Volgens het CISG moet alles wat niet in overeenstemming is met het contract onmiddellijk worden gemeld. De koper heeft dan een korte termijn om zich te beroepen op non-conformiteit. Doet hij dat niet, dan kan dit ertoe leiden dat hij zich niet meer op non-conformiteit kan beroepen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Weens Koopverdrag (CISG) en de consequenties voor de praktijk, neem dan contact op met Rechtsanwalt Udo Croonenbrock.