Loonadministratie

De loonadministratie heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een apart vakgebied.

Fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving

Voor een goede loonadministratie moet een uitgebreide fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving in acht worden genomen. Ook de documentatieverplichtingen nemen gestaag toe. Daarom hebben wij medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn in loonadministratie.

Op het gebied van loonadministratie kunnen we u met het volgende van dienst zijn:

  • Opmaken van de lopende loon- en salarisspecificaties, rekening houdend met alle relevante factoren (bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak)
  • Afrekenen van lonen in de bouw
  • Berekenen van lopende fiscaalrechtelijke en sociaal verzekeringsrechtelijke heffingen
  • Opmaken van alle meldingen voor de sociale verzekeringsinstanties (waaronder aan- en afmeldingen, directe ‘Sofortmeldungen’ etc.)
  • Verificatie van reiskostendeclaraties
  • Ondersteuning bij inspecties van belastingdienst en sociale verzekeringsinstantie
  • Opmaken van de jaaropgaves voor de Berufsgenossenschaft
  • Aanvragen aan de Krankenkassen voor de loondoorbetaling
  • Afhandeling van vragenformulieren van de verschillende instanties
  • Ondersteuning bij fiscale of sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties