Successierechten

In het erfrecht is opgenomen dat de Duitse Belastingdienst zijn aandeel ontvangt van een nalatenschap. Dit houdt in dat over in Duitsland aanwezig vermogen, zoals onroerend goed of een bankrekening, successierecht betaald moet worden aan de Duitse fiscus. Dit successierecht is onafhankelijk van het toepasselijke materiële erfrecht, ofwel onafhankelijk van de situatie of men erft overeenkomstig Duits of Nederlands recht.

Duitse belastingtarieven

De relatie tussen erfgenaam en erflater bepaalt de hoogte van het successierecht. Duitsland kent hiervoor drie verschillende belastingtarieven. Het percentage is afhankelijk van de waarde van de erfenis.

  • Echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders en geregistreerde partners van hetzelfde geslacht (belastingtarief I): 7% tot maximaal 30% .
  • Broers, zussen en kinderen van broers en zussen (belastingtarief II) en schenkingen aan ouders/grootouders: 15% tot maximaal 43%.
  • Overige ontvangers (belastingtarief III): 30% tot maximaal 50%.

Vrijstellingen Duitse successierechten

Het Duitse successierecht kent persoonsgebonden vrijstellingen. Deze bedragen voor echtgenoten € 500.000, voor kinderen € 400.000, voor kleinkinderen € 200.000 en voor de overige binnen belastingtarief I: €100.000. Voor broers en zussen en overige erfgenamen in belastingtarief II bedragen de vrijstellingen € 20.000.

Belastingvrij schenken

Bovenstaande bedragen kunnen na een overlijden eenmalig belastingvrij worden geschonken. De vrijstellingen zijn ook van toepassing op schenkingen tussen levende personen, hetzij als eenmalig bedrag, hetzij in de vorm van periodieke schenkingen. Uitzonderingen daarop gelden voor ouders en grootouders, waarbij dan het belastingtarief II van toepassing is.

Heffingen

Ontvangt een rechthebbende meer dan de bovengenoemde vrijstellingen, dan treden er verschillende belastingtarieven in werking.
Waarde van de belastbare ontvangsten tot en met %, ingedeeld naar Duitse belastingtarieven:

(KOLOM TUSSENVOEGEN)

Meer informatie

Bij een langdurig verblijf in Duitsland is het raadzaam om een jurist/specialist in te schakelen om naar de nalatenschap te kijken. Al is het maar om onaangename verrassingen te voorkomen. Onze experts adviseren u graag.