Artikel - 19 jun 2023

De energietransitie in Duitsland

Duitsland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de energietransitie. In dit artikel staan we stil bij enkele ontwikkelingen op de Duitse energiemarkt en de kansen voor (Nederlandse) ondernemers in duurzame energie.

Windenergie in Duitsland

Energiewende

Het Duitse energiebeleid staat bekend als de Energiewende. Hierin wordt omschreven hoe Duitsland de overstap wil maken naar een duurzaam energiesysteem, voornamelijk gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Het land beoogt onder andere de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en een gunstig klimaat voor duurzame ondernemingen te creëren.

Kansen

Deze doelstellingen bieden kansen voor ondernemers. Er is een groeiende markt voor duurzame energieopwekking en technologieën voor energieopslag. Ook heeft Duitsland verschillende stimuleringsmaatregelen en subsidies ingevoerd om de energietransitie in het bedrijfsleven te ondersteunen, zoals financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling van duurzame technologieën en belastingvoordelen voor energie-efficiënte investeringen.

Zonne-energie en windenergie

Bij het ontwikkelen en exploiteren van installaties voor zonne-energie en/of windenergie in Duitsland moeten bedrijven voldoen aan verschillende juridische voorwaarden. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

  • Vergunningen en procedures: Het verkrijgen van de juiste vergunningen, zoals bouw- en milieuvergunningen, en het volgen van de wettelijke procedures is essentieel. Houd rekening met specifieke eisen en voorschriften voor zonne-energie- en windenergie-installaties.
  • Ruimtelijke ordening: Het plaatsen van installaties voor zonne-energie en windenergie valt onder de ruimtelijke ordening. Er kunnen regels en voorschriften zijn met betrekking tot de locatie en het gebruik van het land. Denk ook aan mogelijke beperkingen met betrekking tot natuurgebieden, landschapsbescherming en ruimtelijke planning.
  • Netkoppeling: Laat u informeren over de technische en juridische vereisten en geldende regels om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet.
  • Vergoedingssysteem: In Duitsland geldt het feed-in-tarief (FIT)-systeem, waarbij producenten van hernieuwbare energie een vergoeding ontvangen voor de opgewekte elektriciteit. Bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke vereisten en procedures om in aanmerking te komen voor FIT en om de benodigde contracten en overeenkomsten af te sluiten met de netbeheerder.
  • Milieubescherming, veiligheid en technische normen: Er zijn in Duitsland milieu- en technische normen om de impact op het milieu te minimaliseren en de veiligheid en kwaliteit van de installaties te waarborgen. Dit omvat bijvoorbeeld het voldoen aan geluidsnormen, emissiebeperkingen en technische veiligheidsvoorschriften.

Alle juridische vereisten en procedures rondom duurzame energie kunnen complex overkomen. Deskundige begeleiding kan u hierbij helpen. Ons team staat voor u klaar! Neem voor meer informatie of bij specifieke vragen contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.