Artikel - 19 apr 2023

Duitse douane stuit in 2023 op meer schendingen minimumloonwet

In de eerste maanden van 2023 heeft de Duitse douane ten opzichte van 2022 meer procedures ingeleid wegens overtredingen van het Mindestlohngesetz (wet op het minimumloon). In veel gevallen blijkt dat werkgevers het minimumloon vaak niet of te laat betalen. Waar moet u aan voldoen als ondernemer?

STRICK_minimumloon

Voor welke branches geldt het minimumloon?

De minimumloonwet regelt enkel de absolute loonondergrens in Duitsland. In veel branches en bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om een hoger uurloon uit te betalen. Voor de volgende branches geldt een strenge documentatie- en meldplicht:

 • Afvalverwijdering
 • Bosbouw
 • Bouwsector
 • Expeditie, transport en aanverwante logistieke sector
 • Gebouwenreiniging
 • Horeca
 • Kermissector
 • Opbouw en afbraak van beurzen en tentoonstellingen
 • Opleiding
 • Personenvervoer
 • Prostitutiebranche
 • Security
 • Vleesindustrie
 • Zorg
 • Etc.

De Duitse meld- en documentatieplicht

Nederlandse bedrijven doen er goed aan om zich te verdiepen in de Duitse meld- en documentatieplicht. De Duitse douane treedt streng op. Indien Nederlandse bedrijven in Duitsland ter plaatse niet over de juiste papieren beschikken, kunnen zij in de problemen komen.

Voorkom boetes

De documenten en overige stukken, zoals bijvoorbeeld van de Handwerkskammer, de salarisadministratie, betalingsbewijzen en A1-verklaringen etc. moet de ondernemer gereed kunnen houden voor eventuele douanecontroles. Deze moeten gedeeltelijk ook in de Duitse taal, respectievelijk naar Duits recht aangevuld, beschikbaar zijn. Indien deze documenten bij controles niet aan de douane overhandigd kunnen worden of de werknemers niet zijn aangemeld bij het Meldeportal, kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd.

Heeft u vragen over minimumloon en/of meld- en documentatieplicht? Neem dan contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.