Blog - 15 jun 2023

Het inzetten van Nederlandse ZZP´ers in Duitsland

ZZP´ers spelen een belangrijke rol in veel branches en economische sectoren. Zowel in Nederland als in Duitsland. De Zelfstandige Zonder Personeel is in veel opzichten een duizendpoot: hij/zij is zelf verantwoordelijk voor allerlei zaken: van het binnenhalen van nieuwe klanten en het regelen van een pensioenregeling tot de boekhouding. Denkt u erover na om de expertise van Nederlandse ZZP´ers in te zetten in Duitsland? Graag zetten wij enkele aandachtspunten voor u op een rij.

ZZP´ers spelen een belangrijke rol in veel economische sectoren

Flexibiliteit en expertise

Voor het bedrijfsleven biedt een ZZP´er (ofwel: een soloselbstständige) allereerst veel flexibiliteit. Ook brengen ZZP´ers vaak een hoog niveau van expertise en creativiteit met zich mee. Voor bedrijven is het prettig om terug te kunnen vallen op flexibele en zeer gespecialiseerde arbeidskrachten zonder langdurige contracten af ​​te sluiten. In veel branches, zoals de creatieve of IT-branche, zijn ZZP´ers onmisbaar geworden.

Open grenzen

Het inzetten van Nederlandse ZZP'ers in Duitsland is relatief eenvoudig vanwege de open grenzen en het lidmaatschap van beide landen in de EU. Veel ZZP'ers uit Nederland werken al voor Duitse bedrijven of hebben klanten in Duitsland.

Verschillen

In Duitsland zijn er echter enkele verschillen wat betreft de arbeidswetgeving en fiscale voorschriften waar Nederlandse ZZP'ers rekening mee moeten houden. Zo moeten zij zich in Duitsland registreren en een belastingnummer aanvragen om in Duitsland te kunnen werken. Bovendien moeten zij zich houden aan de Duitse arbeidswetten, die bijvoorbeeld minimumloonvoorschriften en arbeidstijdregelingen bevatten.

Het kan ook zijn dat Nederlandse ZZP'ers in Duitsland bepaalde beroepskwalificaties of certificeringen nodig hebben om specifieke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij moeten zich daarom voor aanvang van hun werk in Duitsland informeren over de specifieke vereisten.

Risico

Schijnzelfstandigheid kan een risico vormen bij het inzetten van Nederlandse ZZP'ers in Duitsland. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer een persoon - die formeel als zelfstandige wordt beschouwd - in werkelijkheid afhankelijk is van een bedrijf en als werknemer moet worden geclassificeerd. Dit kan ertoe leiden dat het bedrijf achterstallige socialezekerheidspremies en belastingen moet betalen en mogelijk ook boetes krijgt. In Duitsland zijn er duidelijke criteria die het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers regelen.

Denkt u erover na om Nederlandse ZZP'ers in Duitsland in te zetten? Laat u informeren over de relevante wettelijke bepalingen en bijkomende risico's. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.