Arbeidsrecht

Wie overweegt een eigen vestiging in Duitsland op te richten, een Duits bedrijf over te nemen of een medewerker in Duitsland te laten werken, moet vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het Duitse arbeidsrecht biedt.

Verschillen tussen het Duits en Nederlandse arbeidsrecht

In beginsel kent het Duitse arbeidsrecht dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, al zijn er ook verschillen te constateren, zoals bijvoorbeeld een proeftijd van maximaal 6 maanden, 6 weken doorbetaling van het salaris van de werknemer tijdens ziekte of het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met zijn implicaties ook voor buitenlandse medewerkers in de bouwgerelateerde sector.

Duits arbeidsrecht

In ieder geval verdient het de aanbeveling om reeds bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot optimale flexibiliteit te komen. In Nederland geldt het Duitse arbeidsrecht als inflexibel. Echter niets is minder waar. Medewerkers van bedrijven tot en met 10 medewerkers genieten bijvoorbeeld amper ontslagbescherming. Er bestaan niet alleen vaste aanstellingen (unbefristeter Arbeitsvertrag) met overeenkomstige ontslagbescherming, maar tevens contracten voor bepaalde tijd (befristeter Arbeitsvertrag). Daarnaast is er tijdens de maximale 6 maanden durende proeftijd een minimumopzegtermijn van 2 weken van toepassing. En er bestaat, uitzonderingen daargelaten, geen wettelijk verplichte ontslagvergoeding.

Misvattingen over werken in Duitsland

Een vaak voorkomende misvatting is overigens dat in Duitsland een werkgever nooit minder dan het onderhandelde cao-loon mag betalen. Dit is onjuist! Het simpele bestaan van een cao-regeling voor een bepaalde branche betekent nog niet dat iedere werkgever zich hieraan dient te houden. In beginsel is het in Duitsland zo dat een cao-loon op basis van een niet algemeen bindend verklaarde cao enkel dan van toepassing is, wanneer zowel werkgever als ook werknemer “tarifgebunden” zijn, dat wil zeggen dat de werkgever lid is van een werkgeversbond en de werknemer bij een vakbond is aangesloten. Maar het wettelijke algemene minimumloon is actueel (2023) € 12,- bruto/maand en die dient iedere werkgever in acht te nemen.