Erfrecht

Bij erven en vererven kunnen diverse juridische vraagstukken spelen. Bijvoorbeeld wanneer een familielid in Duitsland is overleden en u erfgenaam bent geworden. Of wanneer u in Duitsland een testament wilt opstellen. De wet- en regelgeving in Duitsland steekt anders in elkaar dan in Nederland als het gaat om erfrecht.

Hoe is erfrecht geregeld in Duitsland?

Het erfrecht verschilt tussen landen, waaronder Duitsland en Nederland. In Nederland hebben erfgenamen een bepaald wettelijk erfrecht, wat betekent dat ze een wettelijk deel van de nalatenschap erven, tenzij de overledene anders heeft bepaald in een testament. In Duitsland bestaat een vergelijkbaar systeem, maar de vrijheid om via testamenten te beschikken over erfenissen is beperkter dan in Nederland. In Duitsland zijn er bepaalde verplichte erfgenamen, zoals kinderen en soms echtgenoten, die wettelijke aanspraken hebben op een deel van de nalatenschap. In Nederland is er meer vrijheid om te bepalen wie erfgenaam is.

Wat moet u weten over erfrecht in Duitsland?

Het is belangrijk om te begrijpen dat erfrechtelijke kwesties zeer complex kunnen zijn en afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden en de nationaliteit van de betrokken personen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij een specialist in erfrecht als u te maken krijgt met een erfenis in Duitsland om ervoor te zorgen dat alles correct wordt afgehandeld.

Bij erven en vererven gaat het niet alleen om het oplossen van juridische vraagstukken. Vaak spelen ook belangen en gevoelens binnen de familie een grote rol. Het is belangrijk om tijdig uw nalatenschap te regelen, zodat vermogen overeenkomstig uw wil wordt doorgegeven. Ontstaat er ruzie tussen erfgenamen, dan is het raadzaam om juridische hulp in te schakelen.

De diensten van STRICK met betrekkinng tot erfrecht

 • Het geven van advies over en het opstellen van testamenten en notariële erfovereenkomsten.
 • Het geven van advies bij het openvallen van een grensoverschrijdende nalatenschap krachtens de Europese erfrechtverordening.
 • Het begeleiden van erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap, bijvoorbeeld het aanvragen van een verklaring van erfrecht of een Europese verklaring van erfrecht in geval van een grensoverschrijdende nalatenschap.
 • Het begeleiden van erfgenamen bij het beheer van de nalatenschap.
 • Het begeleiden van erfgenamen bij het beroep op de legitieme portie, het voeren van een gerechtelijke procedure om de legitieme portie dan wel desbetreffende aanvullende vorderingen op te eisen of een vordering op de legitieme portie dan wel desbetreffende aanvullende vorderingen te laten afwijzen.
 • Het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures, zoals bij het aanvragen van een verklaring van erfrecht, het vaststellen van erfgenamen, het doen gelden van aanspraken van de erfgenaam en de openbare verkoop ter verdeling van de nalatenschap.
 • Het opstellen van modellen om belasting te besparen, het opstellen van aangifte erfbelasting.
 • Het overdragen van onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen in het kader van de verwachte vererving.
 • Het opstellen van overeenkomsten inzake de opvolging en voortzetting van de onderneming.
 • Het opstellen van overeenkomsten van bewindvoering, levenstestamenten en medische volmachten.

Toegevoegde waarde van STRICK bij erfrecht

 • Persoonlijke begeleiding door een specialist die ook kennis heeft van zakendoen in Duitsland
 • Meer dan 35 jaar ervaring in Duitsland
 • Nederlandstalige juristen net over de grens in Kleve, Duitsland

Ontvang professioneel advies op het gebied van erfrecht in Duitsland

Ontvang professioneel advies over erfrecht in Duitsland van juristen die Nederlands spreken. Onze deskundigen kunnen u begeleiden en u helpen om de complexe aspecten van Duits erfrecht te begrijpen, zodat u goed voorbereid bent op eventuele erfeniskwesties. Bespreek uw situatie met een ervaren juridisch team en zorg voor gemoedsrust.

We helpen u graag met erfrecht

Onze experts

Ontvang advies over de mogelijkheden ten aanzien van de planning van uw nalatenschap en verdedigen wij uw belangen bij geschillen rondom de nalatenschap. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.