Handelsagent en distributeur

Zakendoen via derden in Duitsland

Een veelvoorkomende manier om op de markt in Duitsland actief te zijn, is door een Duitse handelsagent of distributeur in te schakelen.

Handelsagent in Duitsland

Voor de onderneming die hij of zij vertegenwoordigt, zet de handelsagent het aanbod van producten en diensten op de markt. Soms sluit de handelsagent zelfs de deals voor de onderneming. Dit laatste dient goed overlegd te worden met de belastingadviseurs die betrokken zijn bij handel over de grens.

Uitgebreide regels

Voor de handelsagent kent het Duitse recht uitgebreide regels in de HGB (het Duitse Wetboek van Koophandel). Deze regels zijn gebaseerd op de EU-richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 betreffende de coördinatie van de wettelijke bepalingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten.

Distributeur in Duitsland

Anders dan de handelsagent, koopt een erkende distributeur de producten van het bedrijf en verkoopt ze op eigen naam door aan zijn klanten. Doordat er geen sprake is van simpelweg een koper-verkoperrelatie, zijn er aanvullende overeenkomsten met bijzondere rechten en plichten.

Voor de handelsagent eindigt het contract vaak met een vordering tot schadevergoeding volgens § 89b HGB, die hem compenseert voor de tijdens de contractperiode opgebouwde goodwill.

In tegenstelling tot de Nederlandse wet, kent ook de Duitse wet een soortgelijk recht op schadevergoeding voor een erkende dealer. De vereisten vloeien voort uit de uitgebreide jurisprudentie van de Duitse burgerlijke rechtbanken.