Jaarrekening in Duitsland

U kunt zelf uw boekhouding bijhouden, of u kunt dit door ons laten doen. Welke manier u ook kiest - op basis van uw boekhouding kunnen we zowel de wettelijk vereiste jaarrekeningen voor u opmaken, evenals individuele jaarrekeningen met toelichtingen. Bijvoorbeeld om deze vervolgens voor te leggen aan de bank.

Hiermee kunnen wij u ondersteunen

  • Opmaken van handelsrechtelijke jaarrekeningen zonder controleverklaring (desgewenst met plausibiliteitsbeoordelingen)
  • Opmaken van het jaarverslag op basis van uw eisen
  • Indien nodig het opmaken van een aparte fiscale balans
  • Jaarrekeningen voor publicatie