Octrooi- en modelrecht

Octrooien en gebruiksmodellen bieden bescherming aan technische uitvindingen. Denk hierbij aan machines, maar ook uitvindingen op het gebied van chemie, elektronica of bouw. Zelfs alledaagse voorwerpen kunnen door een octrooi of gebruiksmodel worden beschermd, mits deze een technische achtergrond hebben.

Bescherming octrooi

Het octrooi verleent de eigenaar een monopolie van 20 jaar op het gebruik van de uitvinding. Gedurende deze tijd kan elke derde verboden worden de uitvinding te gebruiken. Bij inbreuk op een octrooi kan de eigenaar de inbreukmaker een vordering instellen tot informatie, financiële verslaggeving, schadevergoeding, terugroeping en vernietiging. Het octrooi is dus een scherp wapen tegen imitaties door derden. Het stelt bedrijven in staat de voorsprong veilig te stellen die zij hebben verworven door soms grote investeringen in de ontwikkeling van het product.

Gebruiksmodel registreren

Als alternatief voor een octrooi is het vaak zinvol om een zogenaamd Gebrauchsmuster (gebruiksmodel) te laten registreren. Dit wordt ook wel het ‘kleine broertje van het octrooi’ genoemd. Toch is deze naam bedrieglijk, omdat het gebruiksmodel dezelfde rechten verleent als een octrooi. Het voordeel van een gebruiksmodel is echter dat het sneller kan worden geregistreerd. Dit komt omdat de voorwaarden voor bescherming tijdens de toekenningsprocedure niet worden onderzocht. Waar een procedure tot het verlenen van een octrooi enkele jaren kan duren, is een gebruiksmodel meestal binnen enkele geregistreerd.

Bescherming in buitenland

Ook de internationale octrooibescherming speelt een belangrijke rol. Overigens bieden octrooien en gebruiksmodellen – net als bij het merkenrecht - altijd alleen bescherming in het land waarvoor zij zijn geregistreerd. Wel bestaan er mogelijkheden om de bescherming uit te breiden tot andere landen.

Meer informatie

Wilt u uw product beschermen met een octrooi of een gebruiksmodel? Of wordt u beschuldigd van inbreuk op een octrooi of gebruiksmodel van een derde? Wij helpen u hier graag mee.