Belastingrecht in Duitsland

Veel Nederlandse bedrijven gaan in Duitsland op zoek naar handelsagenten of buitendienstmedewerkers, om zo snel mogelijk zo veel mogelijk omzet draaien. Vaak onderschatten ze de fiscale consequenties hiervan, waardoor ze zonder het te weten belastingplichtig worden in Duitsland.

Belastingplicht in Duitsland

Ook zijn er ondernemers die bij langdurige of vaak terugkerende projecten Duitsland gevaar lopen, wanneer ze hun fiscale inrichting niet op orde hebben.

Binnenlands belastingplichtig

Als binnenlands belastingplichtige worden personen beschouwd die hun woonplaats in Duitsland hebben óf die meer dan zes maanden per jaar in Duitsland verblijven.

Buitenlands belastingplichtig

Personen die niet in Duitsland wonen, maar wel Duits inkomen ontvangen, zijn buitenlands belastingplichtig. Dit zijn bijvoorbeeld in Nederland wonende grensarbeiders die in Duitsland werken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij ook behandeld worden als binnenlands belastingplichtige:

  • Wanneer meer dan 90% van het totale gezinsinkomen in Duitsland onderworpen is aan de Duitse inkomstenbelasting
  • Als het niet-Duitse inkomen meer dan € 10.908 per jaar bedraagt (voor gehuwden niet meer dan € 21.816 per jaar)

Recht op aftrek

Binnenlands belastingplichtigen hebben recht op de aftrek van alle beroepskosten, persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten. Ook hebben ze recht op de fiscale gezinsvoordelen (dubbele belastingvrije som, ofwel tweemaal het Grundfreibetrag € 10.908).

Voor de duidelijkheid: iedere inwoner van Duitsland is binnenlands belastingplichtig. Dit geldt ook voor in Duitsland wonende Nederlanders met enkel Nederlands inkomen (loon, pensioen enz.). Dat dit inkomen op grond van het dubbelbelastingverdrag geheel of gedeeltelijk in Nederland belast wordt, doet hier niets aan af. Vanaf het moment dat men in Duitsland, woont moet men zich bij de Duitse belastingdienst (Finanzamt) melden. Op basis van de inkomenssituatie zal beoordeeld worden of er aangifte gedaan moet worden.

Op verschillende manieren kunt u ongewenste fiscale gevolgen vermijden. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen.