GmbH of Duits filiaal oprichten

Een bedrijf oprichten in Duitsland

Wanneer een ondernemer actief wil worden in Duitsland, kan deze uit verschillende rechtsvormen kiezen, zoals een GmbH. Deze rechtsvormen vloeien voort uit het Duitse civiele recht en handelsrecht.

Vennootschappen

Voorbeelden van personenvennootschappen zijn de Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), de Offene Handelsgesellschaft (oHG) en de Kommanditgesellschaft (KG). Tot de kapitaalvennootschappen worden gerekend: de Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt (UG haftungsbeschränkt) , de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) en de Aktiengesellschaft (AG).

Een BV in Duitsland

De GmbH is een populaire bedrijfsvorm. Zij is te vergelijken met de Nederlandse BV. Een GmbH is voornamelijk geschikt als rechtsvorm voor dochtervennootschappen van buitenlandse vennootschappen in Duitsland. Kenmerken van een GmbH zijn:

  • Er is sprake van een beperkte aansprakelijkheid en een in aandelen verdeeld kapitaal
  • Oprichting kan door één persoon geschieden; er is een stamkapitaal vereist
  • Afwijkend van Nederlands recht moet de leiding van een GmbH in handen van een natuurlijk persoon liggen. In tegenstelling tot in Nederland is het dus niet mogelijk om de directievoering van een GmbH aan een BV over te laten