Omzetbelasting in Duitsland

De Duitse belastingdienst in Kleve controleert tegenwoordig goed of Nederlandse ondernemers op de juiste wijze hun omzetbelasting afdragen voor zover Duitsland het heffingsrecht heeft. De Duitse omzetbelasting bedraagt in beginsel 19%. Voor producten als levensmiddelen en boeken geldt een gereduceerd percentage van 7%.

Wanneer moet u als Nederlandse ondernemer in Duitsland omzetbelasting betalen?

Een voorbeeld. Een Nederlandse ondernemer koopt goederen bij Duitse ondernemer A en verkoopt de spullen rechtstreeks door aan een andere Duitser, ondernemer B. De goederen worden door de Duitse ondernemer A rechtstreeks, zonder dat ze fysiek de grens over gaan, aan de klant van de Nederlander geleverd, aan ondernemer B. Welke ondernemer moet omzetbelasting rekenen? Het juiste antwoord luidt: beide leveringen moeten met BTW worden gefactureerd. Dit omdat een ABC-transactie als deze een roerende en een onroerende levering kent.

Bij de eerste levering (roerend) van de Duitse ondernemer A aan de Nederlandse ondernemer is de plaats van levering daar, waar de levering begint, en dat is Duitsland. Voor deze transactie moet Duitser A een rekening met omzetbelasting schrijven. Bij de tweede levering (onroerend) door de Nederlander aan de Duitse ondernemer B is de plaats van levering daar, waar de levering eindigt, en dat is ook weer Duitsland. Beide transacties zijn dus omzetbelastingplichtig.

Ook in de volgende voorbeelden moet over beide facturen omzetbelasting gerekend worden:

  • Een Nederlandse ondernemer koopt bij Duitse ondernemer A en verkoopt meteen door aan Duitse ondernemer B. Echter, ondernemer B haalt het gekochte af bij de oorspronkelijke leverancier van de Nederlander: bij Duitse ondernemer A.
     
  • Een Nederlandse ondernemer koopt bij Duitse ondernemer A en verkoopt meteen door aan Duitse ondernemer B. Maar omdat hij niet wil dat zijn klant (B) weet waar de goederen vandaan komen, vervoert hij als afnemer van A de koopwaar zelf naar zijn klant, Duitse ondernemer B.

Bovendien geldt voor alle bovenstaande voorbeelden dat de Nederlandse ondernemer zich bij de Belastingdienst in Kleve moet aanmelden en een belastingnummer moet aanvragen.

Meer informatie

Wilt u advies over of hulp bij uw omzetbelasting? Wij helpen u hier graag bij verder.