Ontslagrecht in Duitsland

Wanneer er ontslag plaatsvindt, moet rekening worden gehouden met bepaalde termijnen. De opzegtermijn is namelijk afhankelijk van de duur van het dienstverband. Is er geen CAO van toepassing en staat hierover in het arbeidscontract geen regeling vermeld voor de werknemer, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen.

Opzegtermijn ontslag

In Duitsland zijn de volgende minimumopzegtermijnen vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek

  • Tijdens een proeftijd van maximaal 6 maanden in het opzegtermijn 2 weken, daarna vier weken per de 15e van de maand of het einde van de maand.
  • Bestaat de arbeidsovereenkomst meer dan 2 jaar, dan is de opzegtermijn (van de kant van de werkgever) 1 maand vanaf het einde van de maand.

Bestaat de arbeidsovereenkomst:

  • meer dan 5 jaar; 2 maanden
  • meer dan 8 jaar: 3 maanden
  • meer dan 10 jaar: 4 maanden
  • meer dan 12 jaar: 5 maanden
  • meer dan 15 jaar: 6 maanden
  • meer dan 20 jaar: 7 maanden

Buitengewoon ontslag

Is er sprake van ontslag op staande voet? Ook dan dient de werknemer formeel van zijn ontslag op de hoogte te worden gesteld. Een sociaal gerechtvaardigde reden – zoals dringende bedrijfseconomische redenen of het gedrag van de werknemer - is hierbij onvoldoende om de werknemer rechtmatig te ontslaan. Er moet al een belangrijke andere reden bestaan. Ook moet de werknemer vaak eerst vooraf worden gewaarschuwd door middel van een berisping.

Ontslagtermijnen

Toch kan zich een situatie voordoen waarbij het onredelijk zou zijn de werkgever de ontslagtermijnen in acht te laten nemen en het dienstverband voort te zetten. Een werknemer kan bijvoorbeeld op staande voet worden ontslagen als hij gedurende werktijd strafbare feiten heeft gepleegd die nadelig zijn voor de werkgever. Dit moet wel duidelijk en onweerlegbaar worden aangetoond. Ook goed om te weten: naar Duits recht kan een werknemer - in tegenstelling tot de regels van het Nederlandse ontslagrecht - tijdens ziekte ontslagen worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ontslagrecht en arbeidscontracten in Duitsland? Wij gaan graag hierover met u in gesprek.