Webshop in Duitsland

Duitse uitstraling

Om een vertrouwde indruk te maken op Duitse consumenten, moet een webshop (B2C) bepaalde elementen bevatten die voortvloeien uit de wettelijke informatieplichten voor webshops. Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen is niet centraal geregeld in Duitsland. In plaats daarvan kunnen concurrenten als ‘waakzame’ partijen optreden en webshop-eigenaren wijzen op mogelijke overtredingen. Dit leidt tot een vorm van sociale controle. Het is dus beter om problemen te voorkomen dan ze later te moeten oplossen. Het negeren van deze kwesties kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen, omdat webshop-eigenaren geconfronteerd kunnen worden met aanmaningen van advocaten die namens concurrenten handelen.

Belangrijke elementen Duitse webshop

Welke juridische elementen moeten worden opgenomen in een Duitse webshop? Wij sommen het voor u op:

Impressum

Bezoekers van een webshop hebben het recht te weten met wie ze een koopovereenkomst sluiten. Daarom moet de informatie over de eigenaar van de webshop duidelijk en goed zichtbaar zijn. Hoewel het maken van een correct impressum niet moeilijk is, worden er in de praktijk vaak fouten gemaakt. Het komt zelfs voor dat Nederlandse webshops helemaal geen impressum hebben.

Algemene voorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB)

Het is mogelijk om met consumenten algemene voorwaarden overeen te komen, zolang deze niet in strijd zijn met de wettelijke consumentenbescherming. Als de overeengekomen algemene voorwaarden de rechten van de consument schaden, kan dit leiden tot aanmaningen van concurrenten. Het gebruik van algemene voorwaarden die niet voldoen aan de consumentenrechten kan namelijk worden beschouwd als oneerlijke concurrentie ten opzichte van concurrenten die zich wel aan de regels houden.

Informatie over het herroepingsrecht (Widerrufsbelehrung)

Consumenten hebben het recht om binnen een bepaalde termijn hun aankoop bij een webshop te annuleren. De webshop is verplicht om de klanten correct te informeren over het herroepingsrecht. Het is belangrijk om bijzondere zorgvuldigheid te betrachten bij het formuleren van deze informatie, aangezien het niet correct verstrekken ervan kan leiden tot verlenging van het herroepingsrecht naar 12 maanden en 14 dagen.

Privacyverklaring

De Duitse wetgeving voor gegevensbescherming is ook van toepassing op buitenlandse webshops. E-commerce en het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden zijn al geruime tijd onder de aandacht van Duitse privacytoezichthouders. Het niet naleven van de Duitse privacywetgeving kan strafbaar zijn en leiden tot aanmaningen. Een correcte privacyverklaring is daarom een essentieel onderdeel van een Duitse webshop.

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting

Elke webshophouder (B2C) is verplicht om een link naar het nieuwe OS-platform van de Europese Commissie in zijn webshop op te nemen. Wij kunnen u adviseren over de juiste inrichting van uw webshop om te voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving. Ons advies omvat onder andere:

  • Beoordeling van uw Duitse webshop op juridische vereisten
  • Opstellen van algemene voorwaarden (AGB)
  • Opstellen van een impressum, privacyverklaring en disclaimers

Wanneer u van plan bent om een webshop in Duitsland te starten, neem dan gerust contact op met een van onze juridische experts.