Werken in Duitsland

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van medewerkers is in Duitsland geregeld in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG).

Uitzendkrachten

In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Ontbreekt deze vergunning (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis), dan komt het tot een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht en dreigen er hoge boetes voor alle betrokken partijen.

Bescherming uitzendkrachten

Zo is sinds 2011 wettelijk geregeld dat werknemers die in de voorgaande zes maanden bij een onderneming in dienst waren, na hun ontslag niet tegen slechtere voorwaarden mogen worden uitgeleend aan hun voormalige werkgever (‘draaideurconstructie’). Een ander gevolg van deze regeling is dat zowel de uitlener als de inlener bij een grensoverschrijdende Arbeitnehmerüberlassung aan dezelfde meld- en documentatieverplichtingen moet voldoen, hetgeen tot nu toe alleen van toepassing was op het Arbeitnehmer-Entsendegesetz, met name in de bouwsector.

Wettelijke eisen en verplichtingen inhuur in Duitsland

De inlener moet de tewerkstelling van uitzendkrachten in Duitsland zodoende vooraf melden door middel van een speciaal formulier. De buitenlandse (Nederlandse) uitlener moet aan deze aanmelding de verklaring toevoegen dat hij het wettelijk minimumloon in acht neemt. Daarnaast moet de inlener dagelijks het begin, de duur en het einde van de werktijden documenteren.
Om te kunnen controleren of de buitenlandse uitlener zijn uitzendkrachten daadwerkelijk het minimumloon betaalt, eist de douane bovendien van de uitlener dat hij actuele Duitstalige loonstroken en Duitstalige arbeidsovereenkomsten ter inzage beschikbaar stelt. Deze documenten moeten tijdens werkzaamheden in Duitsland steeds beschikbaar zijn en daarna minstens 2 jaar worden opgeslagen. Overtredingen tegen deze verordening of tegen de meldplicht kunnen de inlener en/of de uitlener een boete tot € 30.000 gaan kosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werken met ZZP-ers, uitzendkrachten of of tijdelijke krachten? Wij helpen u graag.