Alle artikelen

groene weide

Artikel

Vanaf 2023 herbruikbare verpakkingen verplicht in Duitsland

Er zijn nieuwe voorschriften wat betreft de Duitse Verpakkingswet. Restaurants, bistro's en cafés die afhaalmaaltijden en -dranken verkopen, evenals kantines, tankstations, supermarkten en cateringbedrijven, zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om hun producten ook in herbruikbare verpakkingen aan te bieden.

Alexander Crämer

Vrouw met rode helm en duimen omhoog

Artikel

Bedenkingen in de bouw: kunnen deze mondeling worden geuit?

Het Duits reglement voor aanbesteding en contracten met betrekking tot bouwwerkzaamheden (VOB) kent veel verschillende voorschriften voor de contractuele bouwsector.

Udo Croonenbrock

Hand met vergrootglas

Artikel

Deponeer nú de jaarrekeningen van 2021 en voorkom een fikse boete

De jaarrekeningen 2021 van uw Duitse vestiging moeten uiterlijk 31 december 2022 bij de Bundesanzeiger (federale staatscourant) gedeponeerd worden. Gebeurt dit niet, dan doet de Bundesanzeiger hiervan melding bij het Bundesamt für Justiz, het Duitse federale bureau voor justitie.

Lars Wemmers

Map met opschrift "timesheet"

Artikel

Dé 3 belangrijke wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht in Duitsland

Het arbeidsrecht is regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Graag stellen wij u op de hoogte van de drie belangrijke wijzigingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie waarmee u in de praktijk mee te maken kunt krijgen.

Gisela Surmann

Groep mensen in een vergadering

Artikel

De valkuil van een bedrijfsadres bij een Duitse medewerker of handelsagent

Om kosten te besparen, kiezen sommige Nederlandse ondernemers ervoor hun Duitse GmbH op het woonadres van een in Duitsland wonende medewerker of agent te registreren.

Gisela Surmann

Man met tablet en vergrootglas

Artikel

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame in de ban

De Duitse economie groeit nog steeds en blijft groeien zij het in een langzamer tempo. Voor dit jaar wordt er gerekend met een groei van 3% en voor 2023 met een groei van 2,9 %.

Alexander Crämer

Vrouw met tablet bij het raam

Artikel

Nederlandse algemene voorwaarden in Duitsland: hoe regel ik het eigendomsdomsvoorbehoud?

Het eigendomsvoorbehoud - dat opgenomen is in de algemene voorwaarden volgens Nederlands recht - geldt niet in Duitsland. Het eigendom van goederen wordt bepaald op basis de wettelijke bepalingen van het land van levering.

Udo Croonenbrock

Dossier met opschrift timesheet

Artikel

De presentatie van een urenregistratie in de bouwsector

Een urenregistratie is geen zeldzaamheid meer in de bouwsector. Volgens de VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistunden Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen) wordt arbeid op basis van uurloon echter alleen vergoed in gevallen waarin dat vóór de aanvang van de werkzaamheden uitdrukkelijk is overeengekomen. Wanneer er sprake is van een stilzwijgende afspraak over uurloon, is niet zeker.

Udo Croonenbrock

Bankbiljetten aan de waslijn

Artikel

Afspraken over zwart geld in de bouwsector

Gevolgen voor wettelijke garantierechten (de Duitse Gewährleistung) en deelbetalingen. Overeenkomsten in de bouw worden gesloten door aanbod en aanvaarding. Op deze overeenkomsten zijn de algemene wettelijke voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de bijzondere voorschriften voor overeenkomsten in de bouw van toepassing.

Udo Croonenbrock