Alle artikelen

STRICK_minimumloon

Artikel

Duitse douane stuit in 2023 op meer schendingen minimumloonwet

In de eerste maanden van 2023 heeft de Duitse douane ten opzichte van 2022 meer procedures ingeleid wegens overtredingen van het Mindestlohngesetz (wet op het minimumloon). In veel gevallen blijkt dat werkgevers het minimumloon vaak niet of te laat betalen. Waar moet u aan voldoen als ondernemer?

Alexander Crämer

STRICK_Insolveny

Artikel

Tijdelijke aanpassingen van de Duitse insolventiewet

Afgelopen november is de Duitse wet SanInsKG bekrachtigd. Dit is een tijdelijke aanpassing op het gebied van sanering en insolventie, bedoeld om de gevolgen van stijgende kosten te verzachten voor bedrijven. Hierdoor zijn een aantal voorschriften van de Duitse insolventiewet aangepast. Deze aanpassing maakt deel uit van het derde maatregelenpakket van de Duitse regering en is een reactie op de prijsstijgingen op de energie- en grondstoffenmarkt en de daarmee samenhangende financiële belasting voor bedrijven. De aanpassing is bedoeld om de verwachte golf aan bedrijfsfaillissementen te voorkomen.

Lars Wemmers

Bouwplaats met bordencontrole

Artikel

Controles door de Duitse Douane

Vooral met betrekking tot de minimumlonen. In de grensregio Kleve voert het Hauptzollamt Duisburg op dit moment meer controles bij bedrijven uit. Hierbij ligt de nadruk vooral op illegale tewerkstelling, sociale zekerheidsfraude of overtredingen van het minimumloon.

Alexander Crämer

Man met tablet

Artikel

Betaling van bekeuringen chauffeurs is belastbaar inkomen in Duitsland

Als in Duitsland een expeditiebedrijf geldboetes voor zijn rekening neemt die tegen zijn chauffeurs werden uitgevaardigd omdat ze de voorgeschreven rij- en rusttijden niet in acht namen, dan heeft dit fiscale gevolgen voor de werknemer.

Lars Wemmers

twee mannen met tablet

Artikel

Handelsagent? De belangrijkste regelingen in een agentuurovereenkomst in Duitsland

Regelmatig krijgen wij de vraag of er geen standaard voor agentuurcontracten is. Elke overeenkomst is anders. Dit heeft onder andere te maken met het product, de branche of zelfs het gebied. In dit artikel bespreken we de punten die beslist moeten worden meegenomen in een agentuurovereenkomst.

Gisela Surmann

Laptop

Artikel

Profiteer mee van de groei: webwinkel in Duitsland

Afgelopen jaar is opnieuw een record gebroken in de omzet van Duitse webwinkels. Er was een toename van € 13,9 miljard in de totale omzet. De stijging werd onder andere gerealiseerd in de kledingbranche en de online verkoop van elektrische apparaten. Daarnaast is de omzet met 30% gestegen in de FMCG, wonen en inrichting. Gezamenlijk kwamen de online aankopen in Duitsland op € 97,4 miljard in 2022.

Udo Croonenbrock

Bouwen met vlag Europese Unie

Artikel

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over inzage in nationale UBO-registers

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het Hof) uitspraak gedaan dat de publieke toegankelijkheid tot de informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in de nationale UBO-registers in strijd is met de grondrechten van de EU.

Alexander Crämer

Twee mannen schudden elkaar de hand

Artikel

Wijziging belastingverdrag Duitsland-Nederland per 1 januari 2023

Het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland bepaalt aan welke van beide staten het recht van belastingheffing moet worden toegekend. Dit voorkomt dat er eventueel dubbel belasting wordt geheven over inkomsten.

Janina Heek

groene weide

Artikel

Vanaf 2023 herbruikbare verpakkingen verplicht in Duitsland

Er zijn nieuwe voorschriften wat betreft de Duitse Verpakkingswet. Restaurants, bistro's en cafés die afhaalmaaltijden en -dranken verkopen, evenals kantines, tankstations, supermarkten en cateringbedrijven, zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om hun producten ook in herbruikbare verpakkingen aan te bieden.

Alexander Crämer